font small font medium font large thai English
บรรยากาศโครงการอบรม ประปาสัญจร จ.เชียงใหม่ 2563
  • บรรยากาศโครงการอบรม ประปาสัญจร จ.เชียงใหม่ 2563

  • สถาบันพัฒนาวิชาการประปา (M-WIT) คืออะไร?

  • สถาบันฯเข้าเยี่ยมชมศูนย์การฝึกสุนัขทหาร

  • บรรยากาศหลักสูตรช่างประปาสัญจร ณ จ.เชียงใหม่

  • พิธีปิดหลักสูตรโครงการช่างประปาเพื่อประชาชน ขั้นสูง 1/2561

  • ศึกษาดูงาน ณ กปน. 5-6 มิ.ย. 2560

  • Highilght ปาฐกถาพิเศษ "Thailand 4.0" โดย ดร.ทนง พิทยะ

  • Water Operation Partenership Program(WOPs)


: บรรยากาศโครงการฝึกอบรม ประปาสัญจร จ.เชียงใหม่ ประจำปีงบฯ 2563